2017-08-25 / przez Darek

Warmińsko-mazurska specjalna strefa ekonomiczna

warmińsko-mazurska strefa ekonomiczna

Jak wiemy po przemianach ustrojowych, na terenie naszego kraju zaczęły powstawać tzw Specjalne Strefy Ekonomiczne. Najczęściej  powstawały one w województwach ściśle związanych z przemysłem ciężkim i wydobyciem. Obecnie można takie strefy odnaleźć na terenie całego kraju.

Co dają takie strefy i do czego zostały stworzone? Głównym ich celem jest ściągnięcie na teren województwa które strefy obejmują nowych inwestorów, ale nie tylko chodzi o inwestycje. Również powołanie do życia takich stref ma na celu stworzenie nowych miejsc pracy. Dzieje się tak ponieważ firmy mogą liczyć na pomoc publiczną jeżeli utworzą i utrzymają w danym okresie nowe miejsca pracy. Jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie to dofinansowanie ze skarbu Państwa jest najwyższe w Polsce.

Co to oznacza w praktyce ? Podajmy prosty przykład. Firma z obszaru objętego Specjalną Strefą Ekonomiczną, np. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim utworzy nowe miejsca pracy i utrzyma je przez czas jaki ustawodawca określił w przepisach, może liczyć na zwrot kosztów zatrudnienia nawet do 60 %.

Praca w Lidzbarku Warmińskim w firmie która należy do strefy dotyczy wszystkich branż i specjalizacji. Takie rozwiązania maja na celu pobudzenie gospodarki i zwiększenie inwestycji, a co za tym idzie miejsc pracy. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z takich rozwiązań, ponieważ pozwala im to obniżyć koszty związane z zatrudnianiem pracowników, które są dosyć wysokie. Właśnie przez te koszty przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać pracowników na umowy o pracę, a stworzenie Specjalnych Stref Ekonomicznych pozwala im na to bez zwiększania kosztów firmy.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *