Praca: Księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Węgorzewo
Ogłoszenie o naborze Nr 48545

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • sprawdzanie dokumentów księgowych po względem formalno-rachunkowym,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie wypłat wynagrodzeń, naliczanie pochodnych od wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji i kartotek mienia PIW w Węgorzewie,
 • prowadzenie spraw pracowniczych (kadry),
 • obsługa programów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych oraz innych systemów informatycznych- System Bankowości Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej,
 • znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie; służby cywilnej, Inspekcji Weterynaryjnej, finansów publicznych, rachunkowości,
 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera oraz pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • niekaralność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • obsługa aplikacji Trezor, Płatnik,
APLIKUJ TERAZ