Praca: Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgorzewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Węgorzewo
Ogłoszenie o naborze Nr 48546

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgorzewie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu węgorzewskiego,
•Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje),
•Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, brak podjazdu,
•Narzędzia i materiały pracy – samochód służbowy, sprzęt biurowy: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym
 • Kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty zajmujące się obrotem zwierząt
 • Planowanie, nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
 • Kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie: ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office, organizacji pracy własnej, stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- siedziba Inspektoratu mieści się w budynku 2-piętrowym, brak wind,- praca w Inspektoracie oraz w terenie,- narzędzia pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny,- wyjazdy służbowe. Zakres zadańwykonywanie zadań...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie - praca w Zakładzie ANIMEX Foods Sp. z o.o. sp.k. Morliny 15 14-100 Ostróda- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek PIW trzypiętrowy bez podjazdu dla...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca w zakładzie Animex Foods Sp. z o.o. Sp. K, ul. Suwalska 86, 19-300 Ełk w godzinach produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego dedykowanych na rynek USA,•praca...

Inspektor weterynaryjny

Warunki pracy• praca w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00• praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym)• przeprowadzanie kontroli gospodarstw, zakładów• wyjazdy w delegacje służbowe• praca przy komputerzeMiejsce i otoczenie...